Política de Privacitat

Confidencialitat: el propietari d’aquest lloc web es compromet a mantenir totes les dades que ens facilitin els nostres usuaris en la màxima confidencialitat i a no subministrar-les a terceres parts, d’acord amb el que estableix la llei de protecció de dades de caràcter personal, la LOPD (Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre).

En cas de demanar-li de complimentar un formulari en el qual es recullin dades de caràcter personal, l’informem de la facultat de què disposa d’exercitar els dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades. Les dades personals recollides només es tractaran amb la finalitat expressada, i sempre amb el seu consentiment.